Увината техника

Во Атлетиката се појавуваат повеке техники на скокање во далечина. Eдна од ние  е “УВИНАТА ТЕХНИКА“ . Методика на обучување на техниката на скок во далечина – УВИНАТА ТЕХНИКА е следна.

– Создавње на претстава  преку демонстрација и објаснување за правилно изведување на техниката на скок во далечина – УВИНАТА ТЕХНИКА
– Создавње на претстава  ЗА ПРАВИЛЕН ОДРАЗ преку демонстрација и објаснување
– Скок во далечина со затрчување од 15 – 20 метри
– Создавње на претстава  за движење на замавната нога, рацете и увинување на телото
– Увежбување на движење на главата и трупот и рацете
– Изведување на целосното движење во целина со брзо трчање од 15 до 20 метри

Грешки при изведбата:
– Слаба координација на движењето на нозете во фазата на летање, недоволна брзина на трчање, слаба висина, неусогласеност помегу трчањето и одразот, кочење непосредно пред одразот, губење на рамнотежа во фазата на летање и при доскок.

 

 

проф. Ангелче Гушев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*