Home / Индивидуални спортови / Спортска гимнастика

Спортска гимнастика

Стој на раце – Мост – Премет во страна

Акробатиката е дел од спортската гимнастика која ја сочинуваат разни гимнастички елементи. Гимнастичките елементи се изведуваат со контролирани и убаво обликувани движења. Една гимнастичка вежба треба да биде составена од елементи со различна тежина, меѓу себе поврзани со одреден ритам ...

Read More »

Корбут превртување

Олга Корбут е четирикратна олимписка шампионка и два пати олимписки вицешампионка. Таа сега е на возраст од  59 години. Во 1994 година е Олга беше прогласена за еден од 40 најголеми спортисти заедно со Хенк Арон, Мухамед Али, Артур Еш, ...

Read More »

Се за спортската гимнастика

 Зборот гимнастика потекнува од грчкиот збор γυμναστική (гимнастике) што значи „фонд на физички вежби“, од γυμνάσια (гимназија) што значи „вежба“ и γυμνός (гиннос) што значи „гол”, бидејќи физичките вежби се изведувале со голо тело. Гимнастиката за прв пат се појавила ...

Read More »

Рипстол

Рипстолот е составен од шеснаесет дрвени скалила со должина од 90см. и висина 260см. Рипстолот е наменет за изведување на вежби за: раце, труп и нозе, одредени гимнастички вежби, може да послужи за изведување на корективни гимнастички вежби како и ...

Read More »

Спортско гимнастички легенди

Во 1961 година е родена една од најголемите спортско  гимнастички легенди – Надја Команечи. Нејзиниот прв настап на  Олимписките игри во Монтреал е еден од највпечатливите случувања воопшто  во историјата на овој спорт, а особено на ЛОИ Монтреал 1976. Таа ...

Read More »

Спортска гимнастика

Гимнастиката за прв пат се појавила во Египет, но тогаш се сметало дека тоа биле само акробации. Во 2 милениум п.н.е. на островот Крит, како дел од минојската култура многу мажи и жени почнале да скокаат преку бикови. Ваквата опасна ...

Read More »

Колут – напред и назад

Колутите  се кружни движења , нивната траекторија се карактеризира  со почеток и крај на едно  составено од повеќе движења: од исправен став, преку чучнување, завземање на најоптимална положба за за почеток на движењето, поставување на рацете, премин во кружно движење ...

Read More »

Стој на раце

Стоењето на раце е симетрична вежба. Поради невообичаената положба на телото во просторот, одржувањето на статичка рамнотежа е отежнато. Особено во неповолна положба се наогаат вестубуларниот апарат. Оваа положба ја намалува циркулацијата на крвта и можноста за подолго стоење на ...

Read More »