Home / Методика на ФЗО

Методика на ФЗО

Нов прирачник за кинезиолошки активности “Кинезиологијата и здравјето“

Од печат испадна нов прирачник за унапредувањето на здравјето и кинезиолошките активности. Овој прирачник кој го носи името “Кинезиологијата и здравјето“ испадна во издание на Здружението Центар за Кинезиологија Велес, а негов автор е м-р Ангелче Гушев.Содржината на прирачникот “Кинезиологијата ...

Read More »

ИКТ во наставата по спорт и спортски активности и физичко и здравствено образование

Во наставата по спорт и спортски активности и физичко и здравствено образование за една учебна година се потребно е и интеграција на ИКТ на содржини кои ќе одговараат на потребите. Најмногу ИКТ ќе се практикува на часовите предвидени за презентирање ...

Read More »

Глобален и тематски план за реализација на наставата по спорт и спортски активности

Во овој прилог сакам да Ви претставам целокупен глобален и тематски план за реализација на наставата по спорт и спортски активности за средно стручно образование со два часа неделен фонд (72 часа) и тоа за втора и четврта година. Целокупните ...

Read More »

Учество на 24 Симпозиум за млади, физичко образование и спорт

Федерацијата на Спортски Педагози на Македонија, на 10 Септември 2021 година, го организираше 24 Симпозиум за спорт, физичко образование и млади кој што се одржа онлајн. Во Рамките на овој симпозиум се организираше и работилница на тема: „Свест за себе ...

Read More »

Работилница: Искуствата и предизвиците со онлајн наставата по ФЗО и ССА

Во организација на Федерацијата на спортски педагози на Република Македонија, на 28.01.2021 год. (четврток) се организираше работилница на тема: Искуствата и предизвиците со онлајн наставата по Физичко и здравствено образование и Спорт и спортски активности. На оваа работилница се разговараше ...

Read More »

Глобален и тематски план по спорт и спортски активности

Во овој прилог сакам да Ви претставам целокупен глобален и тематски план за реализација на наставата по спорт и спортски активности за средно стручно образование со два часа неделен фонд (64 часа) и тоа за втора и четврта година. Поради ...

Read More »

Физичкото образование – Клучна компонента за квалитетна одделенска настава

Факултетот за физичко образование, спорт и здравје – Скопје и Центарот за професионален развој и стручно усовршување на наставниците по физичко и здравствено образование во овој период ќе реализира континуирани online едукации за потребите од осовременување и надградување на наставниот ...

Read More »

50 причини зошто треба децата и младите да се занимаваат со спорт

Во продолжение на оваа статија ви ги преставуваме педесете причини зошто родителите треба да ги насочат своите деца да се занимаваат со спорт и кинезиолошки активности 1.Ја зголемува довербата 2.Гради пријателства 3.Го гради карактерот 4.Ја унапредува самодовербата 5.Го унапредува помнењето ...

Read More »

Прво спортско здружение во Велес со Сертификат за квалитет IASS 2019:2021

По предходна анализа на позитивни споменувања, како и од екстерна анализа од аспект на услужливост и доверба, гаранција за квалитет на услугите кои ги испорачува Здружението Центар за Кинезиологија Велес и неговото позитивно пристапување во соработка со трети лица ова ...

Read More »

План за професионален развој

Во овој прилог сакам да Ви претставам модел на Личен план за професионален развој кои што може да биде добар пример за создвање на сопствени лични планови конкретно за наставниците по физичко и здравствено образование и спорт и спортски активности. ...

Read More »