Кошарка

Од напад до одбрана во кошаркарската игра

Кошаркарската игра е сложена и комплексна кинезиолошка активност која што изобилува со широк спектар на активности, но околу интензификацијата на активностите на играчите пресметката е следна:кошаркаската игра се игра 40 минути, а на теренот се две екипи. Нека на секоја ...

Read More »

Истрајноста и моќната концентрација на Дражен Петровиќ

После анализата на еден индивидуален шутерски тренинг на феноменалниот Дражен Петровиќ, неговиот тренинг може да се опише со следната содржина. Неговиот шаблон на тренинг изгледал вака: дриблинг и продор со полагање на кош и постигнување на 50 кошеви, потоа 20 ...

Read More »

Зона на одбрана 2-3 во кошарка

Кога во кошарката се споменува зона обично прво ми доаѓа на ум зона одбрана 2-3.  Ова е најчест и најдобар вид на зона. На тренерите им се допаѓа затоа што таа им дава сигурност,  а тоа е токму поради тоа ...

Read More »

Тестови за кондициска подготовка во кошарката

За да ја процениме физичката подготовка на играчите во кошаркарската игра  треба ги реализираме следните специфични тестови кои ги проценуваат моторичките способности на кошаркарите во тимот, а тоа се: –    Тест 20 јарди Проценка на агилноста, експлозивна сила од типот ...

Read More »

Позиции во кошаркарската игра

Кошарката е тимски спорт во кој пет играчи од два различни тимови се обидуваат да постигнат што повеќе поени преку давање кош, односно преку уфрлање на топката низ хоризонтален обрач, на височина од 3 метра. Од едната страна на теренот ...

Read More »

Кошарка

Кошарката е тимски спорт во кој пет играчи од два различни тимови се обидуваат да постигнат што повеќе поени преку давање кош, односно преку уфрлање на топката низ хоризонтален обрач, на височина од 3 метра. Од едната страна на теренот ...

Read More »

Паралелен и дијагонален став

Едно  специфичното координирано движење во кошарката е движењето во кошаркарски став. Истиот треба коректно да се совлада уште во најрана возраст. Овој став во кошарката прави катапулт спремен за реакција. Движењето во кошаркарски став на играчите им овозможува многу предности ...

Read More »

Шутирањето на топка преку глава – хорог

Шутирањето на топка преку глава од страна или хорог. Може да се шутира од место во скок или од движење. Фрлањето на топката може да биде параболично или праволиниско. Фрлањето го  започнуваме во дијагонален став со спротивната нога од раката ...

Read More »

Водење на топка

Топката се одбива од подлогата, десната рака е благо  свиткана и насочена надолу, шаката зафрлена наназад со благо свиткани прсти. Првиот контакт се стварува преку прстите и топката влегува во дланката и со потискување на шакта се врши потиснување кон ...

Read More »

Одбрана човек на човек

За оваа одбрана може слободно да се каже  дека е најзастапена во современата кошарка  и претставува колективна одбрана, без разлика на името. Кај овој вид на одбрана секој играч е задолжен да држи (чува) еден точно определен играч независно од ...

Read More »