Пливање

Придобивките од пливањето

Било која физичка активност е од големо значење, особено пливањето, го подобрува здравјето, а со тоа го продолжува животниот век на човекот. Пливањето е базичен спорт, кој треба да го применува секој човек. Особено е важно да го применуваат децата на ...

Read More »

Придобивките од пливањето

Пливањето и можноста за негово исползување денеска е најпрепорачуваниот спорт во  светските трендови за спорт и кинезиолошка – рекреација, како и за ослобување од  секојдневниот стрес и мускулна релаксација според Светската здравствена организација. Бројните медицински истражувања без ниту еден исклучок ...

Read More »

Стилови во пливањето

Во пливањето има четири  стила а тоа се: градно, грбно, пеперутка и слободниот стил (краулот).   Слободен стил, краул (freestyle): Слободниот стил е најлесен за пливање а воедно и најбрзиот. Интересен е фактот што Џони Вајсмилер го усовршил краулот како ...

Read More »

Општо за пливањето

Сите знаеме дека пливањето е вештина која му е потребна на човекот. Се изведува со движење на сите можни мускули во телото, па затоа повеќемина ја сметаат и за најтешка вештина и спорт воедно. Се смета дека прв народ што ...

Read More »