Школски сервис

За реализирањето на обичен школски низок сервис играчот (ученикот) низ тренажниот процес треба да го научи следното, а тоа е: попставување бочно кон мрежата, телото малку свиено напред и со едната нога во исчекор. Во левата рака се држи топката и тоа нешто пониско од половината на телото. Топката се исфрла не многу високо. Десната рака е испружена и со неа  замавнуваме. Со тупаница или пак со свиена дланка се реализира удирањето на топката оддолу. Тежината на телото од почетната фаза преога од десната на левата нога. Кај сервисот прво треба да се совлада правилното сервирање, а потоа треба да се совладува сигурната реализација  на определени места на противничкиот дел на теренот (прецизност).

 

 

 

проф. Ангелче Гушев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*