Home / Стручни Теми / … за човековото тело

… за човековото тело

Човековото тело не е само објект кој треба да биде тема за  естетско набљудување, туку треба да биде темел на човековото постоење.  Човекот постои како телесно суштество. Векот на човечкото тело, неговиот  живот, кој е обединет во форма на тело и дух постојано се наоѓа во центарот  на анализирање на антропологија и теологијата. Од тие причини неможе да се заобиколи фактот дека она што треба да знаеме за нашата душа, дека треба  од време на време да го запрашуваме и телото – за да би биле во хармонија,
која што го води нашиот развој. “Непријателството“ кон нашето тело  (кога го преоптеретуваме) потекнува од исконското незнаење дека работата,  болката, патењето и борбата може да се надминат единствено преку одржување  на рамнотежа во животот. За разлика од душата за која незнаме воопшто ништо,  за тоа пак телот е тука, тоа е доследно и сведок на нашето постоење, со  неоспорно искуство со кое сме секојдневно. Човековото тело во акција на спортски  активности се манифестира преку снагата, духот и телото.

м-р Ангелче Гушев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*