Home / Кондициска подготовка / Хормонот ирисин

Хормонот ирисин

Microsoft PowerPoint - Fig Preview  Villarroya REV [CompatibilitХормонот ирисин за  прв пат се  спомнува од страна на  Брус Спигелман  во списанието “Nature“ во јануари 2012.  Брус Спигелман   и неговите колеги и соработници го изолирале  хормон ирисин кој е ослободен од  мускулните клетки по аеробните  активности. Ирисинот ги репрограмира  масните клетки да ја согоруваат  енергијата  наместо да ја чуваат и да ги потхрануваат истите.  Истражувањата покажале  дека зголемувањето  на нивото на ирисин е  како резултат на редовните  аеробни тренинзи и  вежбање, но не и по краткорочни анаеробни активности. Подигањето  на нивото на ирисин  ја  зголемува експресијата и  изразувањата во БНДФ    (мозочниот  неуротрофен  фактор) и воедно ги  активира  гените  кои се од суштинско значење за меморија и учење.  Спортистите  кои имаат повисоко ниво на ирисин , имаат подобри резултати во издржливоста , телесните мерки, функционалните и моторички способности.

проф. Ангелче Гушев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*