Home / Методика на ФЗО / Физичкото образование – Клучна компонента за квалитетна одделенска настава

Физичкото образование – Клучна компонента за квалитетна одделенска настава

Факултетот за физичко образование, спорт и здравје – Скопје и Центарот за професионален развој и стручно усовршување на наставниците по физичко и здравствено образование во овој период ќе реализира континуирани online едукации за потребите од осовременување и надградување на наставниот кадар. Целта на овие едукации е подобрување на квалитетот на физичкото образование и негово прилагодување на современите светски тенденции како и на реформските зафати кои се случуваат во нашата земја во сферата на физичкото образование. На 24.9.2020 год. (четврток) гореспоменатите институции организираа континуираната едукација ON LINE: семинар Физичкото образование – Клучна компонента зa квалитетна одделенска настава каде што како предавачи се појавија следните професори од Факултет за физичко образование, спорт и здравје – Скопје и Бирото за развој на образоваието.

Тие беа преставени од следните професори:

  • Проф. д-р. Ленче Алексовска “Психолошките аспекти и физичката активност“
  • Вон. проф. д-р Владимир Вуксановиќ “моторички развој кај учениците“
  • Проф. д-р Даниела Шукова – Стојмановска “Здравата храна важен фактор во развојот на децата“
  • Вон. проф. д-р. Серјожа Гонтарев “Важноста на фундаменталните елементи во одделенската настава“
  • Советник при БРО – Мустафа Алиу “Начинот на изведување на наставата по физичко образование во услови на КОВИД 19

Од страна на ССОУ “Коле Неделковски“ од Велес учество на овој ON LINE семинар учество земаа: м-р Ангелче Гушев, Леонид Таневски и Златко Здравковски

м-р Ангелче Гушев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*