Home / Кондициска подготовка / Тест за проценка на експлозивната сила на долните екстремитети со замавнување на раката

Тест за проценка на експлозивната сила на долните екстремитети со замавнување на раката

Вертикалниот скок со  замавнување на раката е моторички теренски тест за проценка на експлозивната сила на испитаникот на долните екстремитети . Задачата на испитаникот е да изведе максимален одредаз и со доминантната рака допре што е можно повисоко на поставената мерни листови  (Систем за мерење “Vertec“) или да остави отисок од прстот на мерната скала на ѕидот (сарџент). Потребно е да се реализираат два исправни вертикални скокови. Одморот помеѓу двата скока е 30 секунди. Од измерената висина на дофатена  во скок се одзема висината забележана во стоечка положба. Добиениот резултат се изразува во сантиметри и тоа преставува висина на скокот на испитаникот.

м-р Ангелче Гушев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*