Home / Методика на ФЗО / Потеклото на терминот “физичко воспитување“

Потеклото на терминот “физичко воспитување“

Терминот физичко воспитување за прв пат е споменат од тогашниот голем авторитет во здравствената медицина  Кристоф Вилхелм Хуфеланд во делото Makrobiotik oder Kunst das menschliche Leben zu verlangern и тоа во 1807. Тој е првиот кој кај јужнословенеските народи го употребил терминот физичко воспитување. Но тој поим тогаш ја немал денешната методичко-дидактичка одредница, но од историски аспект е од големо значење за нашата историја на физичкатата култура.

м-р Ангелче Гушев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*