Home / Методика на ФЗО / Спортски картон – ученичко досие

Спортски картон – ученичко досие

За да можете да го пратите совладувањето на наставната програма на часот по спорт и спортски активности  или физичко и здравствено воспитување, а воедно и да ги утврдите и верификувате резултатите од напредувањето на учениците во нивните антропометриски, моторички и функционални способности можете да го користите  моделот на спортскиот картон или ученичко досие.

Примерот на ученичко досие – спортски картон можете да го симнете тука: Личен картон_2017 2018

м-р Ангелче Гушев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*