Home / Кондициска подготовка / Опис на антропо-моторички тестови

Опис на антропо-моторички тестови

aval1За да измерите определени антропометриски и моторички вредности треба да искористите некоја батерија на тестови преку која ќе ги анализирате испитаниците. Во рамките на овој прилог ви преставувам опис и упатство за мерење на антропо-моторички тестови: Опис на тестови-со слики и комплетиран текст

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*