Home / Колективни спортови / Од напад до одбрана во кошаркарската игра

Од напад до одбрана во кошаркарската игра

Кошаркарската игра е сложена и комплексна кинезиолошка активност која што изобилува со широк спектар на активности, но околу интензификацијата на активностите на играчите пресметката е следна:кошаркаската игра се игра 40 минути, а на теренот се две екипи. Нека на секоја екипа и припаднат по 20 минути, а тие ќе ги поделиме на петмина играчи по услов да нема замени.
Со проста математичка операција ќе заклучиме дека секој играч
ќе ја има во сопственот топката по 4 минути и само тоа време таа ќе биде кај него за време на натпреварот. Преостанатите 36 минути играчот е без топка. Од тука се се базира на движење, моторика, координација. И на крај како заклучок: нема висока кошарка
без висока моторичка интелегенција. Практикувањето на врвна кошарка бара големи одрекувања и одстапки и бескрајни разбирања.

м-р Ангелче Гушев


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*