… движење !!!

Движењето е најважната функција за егзистенција на човечкиот организам,  а сите останати функции се поврзани со него – значи движењето е услов за живот.

м-р Ангелче Гушев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*