Home / Кондициска подготовка / Движење во два триаголници

Движење во два триаголници

Ова е тест преку кои се проценува челната и страничната подвижност (агилност).  На овој тест испитаникот има задача да се движи со дочекорна техника.  Тој започнува со движење така што левата нога е напред (од точка А до точка В),  потоа со левата во дијагонален став се движи наназад (од точка В до точка D),  а потоа со бочно движење (од точка D до точка А)се завршува првиот циклус.  Циклусот се повторува и во другата насока (без паузапомеѓу двата циклуси),  а тоа значи: со дочекорна техника на движење – десната нога напред (од точка А до точка В),  потоа со десна нога во дијагонален став се движиме наназад (од точка В до точка С),  потоа со бочно движење (од точка С до точка А) се завршува вториот циклус.  Тестот се завршува после две регуларни реализирани движења.

м-р Ангелче Гушев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*