Одење

Една од најчесто употребуваните активности особено кај почетниците е одењето. Тоа претставува извонредна можност да бидете фит без да предизвикувате поголеми напрегања на сврзното ткиво и на коските. Одењето односно пешачењето придонесува да се подобри кардиореспираторната издржливост (особено ако брзината на одење е поголема), а притоа согорувате и калории.

Оваа активност можат да ја практикуваат луѓето од сите возрасти. Покрај тоа одењето може исто така да има и психолошка придобивка, во борбата против анксиозноста и депресијата.

Ова е едноставен програм за одење кои можете да го применувате.

недела

загревање

Целна зона на вежбање

опуштање

Вкупно време

1 недела

Првпат

Одење
5 мин.

Брзо одење
5 мин.

Побавно 5 мин.

15 мин.

Вторпат

Повторете

 

 

 

Третпат

Повторете

 

 

 

Продолжете со најмалку три пати неделно со програмот

2 недела

5 мин.

Брзо 7 мин.

5 мин.

17 мин.

3 недела

5 мин.

Брзо 9 мин.

5 мин.

19 мин.

4 недела

5 мин.

Брзо 11 мин.

5 мин.

21 мин.

5 недела

5 мин.

Брзо 13 мин.

5 мин.

23 мин.

6 недела

5 мин.

Брзо 15 мин.

5 мин.

25 мин.

7 недела

5 мин.

Брзо 18 мин.

5 мин.

28 мин.

8 недела

5 мин.

Брзо 20 мин.

5 мин.

30 мин.

9 недела

5 мин.

Брзо 23 мин.

5 мин.

33 мин.

10 недела

5 мин.

Брзо 26 мин.

5 мин.

36 мин.

11 недела

5 мин.

Брзо 28 мин.

5 мин.

38 мин.

12 недела

5 мин.

Брзо 30 мин.

5 мин.

40 мин.

13 недела и понатаму

Проверувајте го повремено пулсот со цел да видите дали вежбате во посакуваната зона.
Како го подобрувате вашето ниво на подготвеност така зголемете ја границата на Вашата зона.
Постепено зголемувајте го времетраењето на брзото одење од 30 па се до 60 мин. Применувајте го ова 3 до 4 пати неделно. Запомнете целта е да се здобиете со корист и задоволство во активноста која ја применувате.

Табелата е превземена од President’s Council on Physical Fitness and Sport. 2003, A Guide to physical activity.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*