Home / Индивидуални спортови / Mасовниот спорт како начин на социјализација

Mасовниот спорт како начин на социјализација

Масовниот спорт како по правило е спротивно на професионалниот и врвниот спорт. Тој е сепак на другата страна и е ист феномен, со исти односи и процеси. Оваа теорија може да се објасни на следниов начин. Анализирајќи го проблемот на професионализам, доаѓаме до фактот дека професионалниот спорт е фокусиран кон пасивизација на луѓето и да се задржат основните општествените односи. Тој е вентил и стерилизатор на енергетскиот потенцијал на луѓе, на својот активизам и својата критичката свест. Задача на професионалниот спорт е да го повлече човек и да излезе од општеството и да го однесе на “друг свет”, каде што, преку општествените механизмите да го сведе на суштество кое е немоќно да се јавува како автентичен, креативен творец суштество. Повеќе за масовниот спорт на следната презентација: https://kineziologija.mk/wp-content/uploads/2019/10/Masoven-sport.pdf

м-р Ангелче Гушев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*