Home / Методика на ФЗО / Насоки за поквалитетно физичко образование

Насоки за поквалитетно физичко образование

trening2

Поагајки од фактот дека часот по спорт и спортски активности/ФЗО ке мора да  го оправда неговото постоење во образовниот систем во Република Македонија, а воедно да изврши унапредување на здравјето на младите. Тоа единствено може да се постигне  преку  здравствените и спортски   резултати кои треба да произлезат од исклучително добра програмска поставеност на часот и подготовката на учениците предвидено со Наставните планови и програми пропишани од страна на Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието.   Од тие причини како наставници по ССА/ФЗО мораме да ги вклучиме и современите трендово и компетенции преку кои ќе извршиме дијагностика на наставнта програма, а преку која ќе ја утврдиме состојбата со спортско техничко образование на учениците. Целокуните ставови за новите концепти можете да ги видите тука:Istrazuvanje na metodikata.

проф. Ангелче Гушев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*