Home / Методика на ФЗО / Мерење на антропометриски способности на учениците

Мерење на антропометриски способности на учениците

Во оваа статија сакам да Ви претставам дел од антропометриските тестови преку кои ќе ги утврдиме антропометриските карактеристики на учениците. Со добиените резултати од  реализираните тестови ќе успееме да добиеме проценка на доста комплески карактеристики кај учениците.  За успешно реализирање на овие антропометриски тестови потребни ни се следните инструменти: метална мерна лента, пластична мерна лента со граничник, вага за мерење на  телесна тежина, дигитален и механички калипер, гинеколошки шестар, дигитален шублер, гониометар, боди фет монитор.  За бележење на резултатите се користи специјно подготвена табела во која се белажат сите добиени резултати.

м-р Ангелче Гушев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*