Home / Методика на ФЗО / Глобален и тематски план за реализација на наставата по спорт и спортски активности

Глобален и тематски план за реализација на наставата по спорт и спортски активности

Во овој прилог сакам да Ви претставам целокупен глобален и тематски план за реализација на наставата по спорт и спортски активности за средно стручно образование со два часа неделен фонд (72 часа) и тоа за втора и четврта година. Целокупните глобални и темаски планови можете да ги симнете тука:

ЧЕТВРТА ГОДИНА: https://kineziologija.mk/wp-content/uploads/2021/09/Оперативен-план-за-реализација-на-наставата-по-Спорт-и-спортски-активности_-ЧЕТВРТА-ГОДИНА-2021-2022_АГушев.pdf

ВТОРА ГОДИНА: https://kineziologija.mk/wp-content/uploads/2021/09/Оперативен-план-за-реализација-на-наставата-по-Спорт-и-спортски-активности_ВТОРА-ГОДИНА-2021-2022_АГушев-1.pdf

м-р Ангелче Гушев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*