Home / Методика на ФЗО (page 2)

Методика на ФЗО

Колку сме физички писмени ?

Македонија има висок  степен  на неписменост, а колку има  физички писмени и кој знае што е тоа физичката писменост?  Со неа не се раѓаме, а таа ни е значајна исто толку важно како учењето на  букви и бројки. Што е ...

Read More »

Мерење на антропометриски способности на учениците

Во оваа статија сакам да Ви претставам дел од антропометриските тестови преку кои ќе ги утврдиме антропометриските карактеристики на учениците. Со добиените резултати од  реализираните тестови ќе успееме да добиеме проценка на доста комплески карактеристики кај учениците.  За успешно реализирање ...

Read More »

Мерење на моторички способности на учениците

Во оваа статија сакам да Ви претставам дел од моторички тестови преку кои ќе ги утврдиме моторичките способности на учениците. Со добиените резултати од  реализираните тестови ќе успееме да добиеме проценка на доста комплесни моторички карактеристики кај учениците.  За успешно ...

Read More »

Личен план за професионален развој

Во овој прилог сакам да Ви претставам модел на Личен план за професионален развој кои што може да биде добар пример за создвање на сопствени лични планови конкретно за наставниците по физичко и здравствено образование и спорт и спортски активности.  ...

Read More »

Среднорочно и краткорочно планирање на наставата по физичко и здравствено образование и спорт и спортски активности

Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во соработка и под покровителство на Владата на Република Македонија и Министреството за образование и наука – Биро за развој на  образованието го организираа семинарот “Среднорочно и ...

Read More »

Спортски картон – ученичко досие

За да можете да го пратите совладувањето на наставната програма на часот по спорт и спортски активности  или физичко и здравствено воспитување, а воедно и да ги утврдите и верификувате резултатите од напредувањето на учениците во нивните антропометриски, моторички и функционални ...

Read More »

Индивидуалните vs Колективните спортови

Децата и младите треба да се воведуваат и да во целост се охрабруваат за вклучување во спортски активности кои нудат  здрав живот од најраното детство, бидејќи занимавањето со кинезиолошки активности  не само што го подобрува здравјето туку ги учи децата ...

Read More »

Глобални и тематски планови по спорт и спортски активности за втора и четврта година

Во овој прилог сакам да Ви претставам целокупен глобален и тематски план за реализација на  наставата по спорт и спортски активности за средно стручно образование со два часа неделен фонд (72 часа)  и тоа за втора и четврта година. Целокупните ...

Read More »

Скала на успех

Граници во спортот не постојат. Што повеќе ги сонуваш, побргу ги достигнуваш. Спортскиот успех не е нешто што се случува случајно – тоа се учи, тоа се тренира, а потоа се споделува со другите. За да се надминат сите бариери ...

Read More »

Играта во природа е магична и незаменлива (втор дел)

… продолжение од предходната статија “Играта во природа е магична и незаменлива“ 11. Играта во природа го зголемува речникот Додека децата играат надвор, децата се во можност да видат шумска јагода, верверичка, облаци подготвени за врнење, да видат пагање на ...

Read More »
Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu